Sektördeki gelişmeleri takip ederek müşteri beklentilerini en üst düzeyde tutmayı ilke edinen CEPMODA,

Kuruluşun bağlamını dikkate almayı ve Kalite Yönetim Sistemini CEPMODA’nın stratejik yönüyle aynı doğrultuya getirmeyi, Piyasa araştırması yaparak müşterilerine yeni ürünler sunmayı, Süreçlerinin tüm aşamalarını kontrol ederek müşterilerine hızlı, etkin ve güvenilir bir hizmet vermeyi, Tedarikçileri titizlikle seçmeyi, Sistemi sürekli geliştirmek için ilgili taraflardan geri bildirim alabileceği bir sistem kurmayı ve izlemeyi, Kalite Yönetim Sistemini, tüm süreç adımlarını izleyerek tüm konularda iyileştirebilecek alanları belirlemeyi, veri analizi yapmayı ve elde edilen sonuçlar ışığında sürekli iyileştirme alanlarını belirlemeyi ve gerekli kaynakları ayırmayı, Kalite Yönetim Sistemi – ISO 9001:2015’in etkinliğini oluşturmayı, uygulamayı, korumayı ve sürekli gelişiminin sağlamayı, Yenilikçi ve rekabetçi bir çizgide olabilmek için sistemleri sürekli iyileştirmeyi bir yaşam biçimi olarak benimsemeyi, Çalışanlarının sisteme katkı vermeleri ve kalite kültürünün şirket içinde benimsenmesine yönelik eğitimler düzenlemeyi,

TAAHHÜT EDER.
images