Gizlilik Politikamız

CEPMODA personeli tarafından MÜŞTERİ’den CİHAZ/CİHAZLAR’ın kontrollerinin yapılabilmesi için “Kilit Kodu” istenmektedir. CEPMODA, bu kilit kodunun hiç bir şekilde değiştirilmeyeceğini, 3. kişilerle paylaşılmayacağını, kötü bir amaç için kullanılmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ bilgilerinin gizliliği, korunması, işlenmesi, kullanımı ve diğer hususlarda işbu SÖZLEŞME’de belirtilen Gizlilik Kuralları Politikası ve Kullanım Şartları geçerlidir. CEPMODA, MÜŞTERİ’nin datalarını ve kişisel bilgilerini satmayacağını ve 3. kişilerle paylaşılmayacağını, kötü bir amaç için kullanılmayacağını, MÜŞTERİ bilgilerini sadece aşağıda belirtilen şekilde ve bahsi geçen amaçlar için kullanacağını, izin ve kanunlara aykırı kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Ayrıca MÜŞTERİ’nin/MÜŞTERİ’lerin; yaş, cinsiyet, medeni durum, yaşadıkları bölge, eğitim düzeyi, ilgi alanları, alışveriş alışkanlıkları, cep telefonu numaraları, mail adresleri ve konum verileri de dahil kişisel olan-olmayan mevcut ve sonradan oluşacak bilgileri, kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile elektronik haberleşme-ticaret mevzuatına uygun biçimde haberleşme servis sağlayıcılarına kaydedilebilir, MÜŞTERİ’nin kabul etmesi ve açıkça onay vermesi durumunda gerek kendilerinin, gerek üçüncü kişi kurumların avantajları ve teklifleri ile ilgili her türlü mecrada reklam, tanıtım ve kampanya duyuruları gönderilebilir, bu amaçlar ile her türlü elektronik iletişim yapılabilir. MÜŞTERİ isterse ve ilgili yasalar gerektirdiği sürece ve yasalar ölçüsünde, kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin varsa ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendileri aleyhine bir sonucun ortaya çıkması, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi ile zarara uğraması halinde zararın giderilmesi konusunda CEPMODA’ya başvurabilir. Bilgi güvenliği, gizlilik, kişisel verilerin kullanımı-işlenmesi ve iletişimler ile ilgili tüm hususlar burada ve SÖZLEŞME’nin genelinde belirtilmiştir. CEPMODA bu konularda yasalarda yapılan değişiklikler kapsamında gerekli görebileceği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. CEPMODA ile ilgili veya bilgi almak istediğiniz diğer konular için de CEPMODA’ya danışabilirsiniz. Bu hususlardaki başvuru ve talepleriniz yasal azami süreler içerisinde yerine getirilecek, yahut gerekçesi tarafınıza açıklanarak kabul edilemeyebilir.
images